Systémové upozornenie
Hlavné informácie

 

KLIENT

Jimdo.com

 

ZADANIE

Podmienky súťaže boli vytvoriť logo (alebo použiť logo, ktoré dizajnér v minulosti vytvoril pre klienta) a navrhnúť k nemu hostovanú webstránku s využitím možností služby Jimdo. Pri hodnotení sa prihliadalo na vizuálne prepojenie loga a webstránky, či už farebne, použitím fontov, grafických prvkov. Porozumenie systému Jimdo a využitie jeho rôznych funkcií. Takisto využívanie vhodných obrázkov/fotografií a práca s "white space" - bielymi/práznymi miestami, ktoré dodávajú vzdušnosť a prehľadnosť.

Súťaž trvala 3 týždne a bola otvorená pre grafikov z celého sveta. Po jej ukončení bolo vyhlásených 10 rovnocenných výhercov, z ktorých bol každý odmenený výhrou 500 USD.

 

POPIS

Pre zapojenie do súťaže sme vybrali logo, ktoré sme vytvorili pre nášho klienta - spoločnosť Japitex, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom detského textilu a vhodne sme k nemu vytvorili aj návrh webstránky v požadovanom rozsahu.

Ocenenie a výhra nás veľmi potešili, o to viac, že sa do súťaže celkovo zapojilo 2 143 dizajnérov a grafikov z celého sveta a mnohé práce boli veľmi kvalitné a konkurenčné prostredie náročné.

A ešte pár slov od tímu organizátora súťaže:

Congratulations to all 10 of the winning designers. There were some hard choices as we had 60 5-star designs that needed to be trimmed down to a list of 10. We'd like to share highlights from their designs with everyone.

Designer: Zanet

Highlights: Showcasing a wonderful personality and use of color, this website has lots of great small touches. The colored "rain drops" that reinforce the branding of the logo are added to actual photographs, or stand alone on the background or within the content area. Both the font used for the headings and the font used for the paragraphs were obviously chosen to compliment the font used in the logo and the site title.

graficka sutaz logo 1graficka sutaz web 1
graficka sutaz web 2graficka sutaz logo 2