Systémové upozornenie
Hlavné informácie

 

KLIENT

Centrum dobrovoľníctva

 

ZADANIE

Vytvorenie viacerých materiálov k štandardom kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Tyrkysová farba a minimalistický plochý dizajn.

 

POPIS

Hlavným motívom pre materiály sa stala hviezdička - symbol, ktorým sa jednotlivé organizácie hodnotia. Pripravili sme mateiály pre organizácie, aj pre samotných dobrovoľníkov - takisto aj anglickú jazykovú mutáciu. Súčasťou materiálov je aj značka kvality, ktorú sme pre Centrum dobrovoľníctva vytvorili a ktorá bude používaná na označenie jednotlivých organizácií.

brožúranálepky
letákybrožúra
publikáciapublikácia