Systémové upozornenie
Hlavné informácie

 

KLIENT

EEG s. r. o.

 

ZADANIE

Vytvoriť logo pre spoločnosť EEG s. r. o.

 

POPIS

Spoločnosť sa zaoberá dovozom, skladovaním, distribúciou a predajom rôznych druhov tovarov obchodným partnerom, aj konečným spotrebiteľom. Pri voľbe motívu pre logo sme sa pre rôznorodosť produktov rozhodli zamerať skôr na služby, ktoré firma svojim klientom poskytuje.

Logo a jeho línie evokujú "skladačku", palety, dobre fungujúci systém, ktorého jednotlivé časti do seba zapadajú. Pre logo sme vybrali žltú, bielu a čiernu farbu s doplnkovou sivou farbou.

eeg logoeeg logo2
eeg logo použitie