Systémové upozornenie
Hlavné informácie

KLIENT

ŠK UMB

 

ZADANIE

Vytvorenie webstránky športového klubu UMB s podsekciami pre jednotlivé kluby, ktoré zastrešuje vrátane chaty na Donovaloch. Modrá farba.

 

POPIS

Pre športový klub sme vytvorili responzívnu webstránku s oddelenými administrátorskými účtami pre jednotlivé sekcie. Takto si môže každý klub určiť svojho administrátora, ktorý môže spravovať obsah danej sekcie.

 

 

Otvoriť stránku

skumb