Systémové upozornenie
Hlavné informácie

 

KLIENT

Organica

 

ZADANIE

Organica združuje majstrov a odborníkov v rôznych oboroch prírodného staviteľstva. Ich požiadavkou bolo vytvoriť spoločnú stránku, ktorá by odprezentovala jednotlivé remeslá, resp. materiály, s ktorými pracujú, s možnosťou pridávania referencií, blogových príspevkov a pozvánok na rôzne udalosti a workshopy.

 

POPIS

Aby sa návštevník nestratil v širokej ponuke a množstve informácií, rozhodli sme sa spracovať referencie s použitím tagov: drevo, hlina, slama, vápno, projekty a rekonštrukcie. Takisto sa na úvodnej stránke zobrazujú najnovšie príspevky z referencií, blogu a udalostí, ktoré majú taktiež pridelené svoje tagy. Je teda jednoduché ostať pri téme slama alebo hlina, ak nás v tejto chvíli zaujíma práve tá.

Pre Organicu sme taktiež vytvorili ikonky na mieru, ktoré predstavujú jednotlivé položky ponuky a takisto aj ostatné ikonky použité na stránke. Všetky vychádzajú z loga, ktoré už Organica mala a používala.Otvoriť stránku