Systémové upozornenie
Hlavné informácie

 

KLIENT

Cross Events

 

ZADANIE

Webstránka pre crossfit komunitu, s článkami k téme crossfit, ktorá má za úlohu zjednodušiť atlétom vybrať si svoj gym a prihlásiť sa na súťaže.

 

POPIS

Internetová stránka umožňuje členom pridávať a menežovať svoj gym, zónu, alebo iný typ členstva. Zoznam členov je kategorizovaný a je v ňom možné vyhľadávať podľa niekoľkých parametrov. Členovia po získaní oprávnenia môžu pridávať svoje eventy a spravovať rezervácie svojich záujemcov.Otvoriť stránku

web cross eventsweb crossfitového vyhľadávača
zoznam crossfit gymov